Loading...

En effektivare arbetsdag med Letshare

Letshare knyter ihop verksamhetens dagliga informationsflöden på ett enkelt och skalbart sätt i ett gemensamt arbetsverktyg. Skapa smarta och effektiva arbetssätt genom att arbeta på en gemensam plattform för att säkerställa genomförande och uppföljning. Arbeta på ett modernt sätt i ett digitalt verktyg som bygger värde i organisationen och skapar teamkänsla hos personalen.

Sista raden

Skapa produktivitet under dygnets alla arbetstimmar. Undvik problem och bortkastad tid genom att skapa samsyn. Öka lönsamheten

Effektiva team

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle ger ett arbetsklimat utan stress och ökad teamkänsla. Skapa hög effektivitet och kvalitet.

Framtidssäkrat

Stötta er tillväxt och utveckling in i framtiden med ett skalbart system som enkelt modifieras för att passa förnyade behov.

Vad är Letshare?

Letshare är en användarvänlig och skalbar molntjänstlösning speciellt utformad för produktion och tillverkande industri.

Letshare knyter samman informations-, kommunikations- och dataflöden i verksamheten i syfte att öka effektiviteten. Detta uppnås genom att fokusera på rutiner och personalens möjlighet att prestera.

Letshare skapar ökad standardisering, uppföljning, tydlighet och transperans, i kombination med förenklat informationsutbyte tvärs igenom organisationen. Följden av detta blir effektiva och harmoniska team med fokus.

Standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar

Utformat för produktion och tillverkning

Till skillnad mot de flesta system på marknaden så är Letshare utformat för att täcka process- och tillverkningsindustrins funktionsbehov såsom arbetsflöden, datainsamling, kommunikation, checklistor och nyckeltal.

Med ett fokus på daglig drift och ständiga förbättringar säkerställer Letshare en bekymmerfri vardag.

Förbett för framtida behov och tillväxt

Skalbarhet och frihetsgrader för att passa era behov

Letshare är byggt för att fylla behoven hos komplex processindustri eller ett mindre sågverk. Genom dess unika designfunktion skapas enkelt de funktioner som krävs för er produktion och dess team. Då behoven förändras framöver lägger man enkelt till eller tar bort funktioner allt eftersom.

Letshare är byggt för att anpassas efter behoven i produktion – inte tvärtom.

Enkelhet i vardagen skapar ett levande system

Intuitivt designverktyg för produktionstekniker och verksamhetsutvecklare

Det skall vara enkelt att arbete i sina verksamhetssystem, utan assistans från konsulter eller programmerare. Letshares grafiska designverktyg gör det enkelt för produktionsteknikern eller verksamhetsutvecklaren att på några minuter lägga in ett nytt nyckeltal eller erbetsflöde och publicera.

Förbättringar implementeras på ett ögonblick och organisationen tar ytterligare ett steg framåt.

Informationsdelning och databaserade beslut

Effektiv informationsdelning med möjlighet att kommunicera med hela eller delar av teamet

Letshare är så mycket mer än visning av data och arbetsflöden. En väl fungerande kommunikation och informationsdelning är avgörande för en högpresterande verksamhet.

Transperans i informationsutbytet och tydliga beslut baserade på data skapar ett effektivt team där inget faller mellan stolarna.

Kom igång redan idag

Kom igång med letshare redan idag genom att enkelt bygga informations- och arbetsflöden med ett grafiskt verktyg. Börja med att flytta in det ni använder idag. Ingen programmering eller installation av mjukvara krävs.

Effektivisera och förenkla er vardag med digitalt stöd

Samla data

Samla in all data i din organisation och låt inget falla mellan stolarna

Dela information

Dela och utbyt information. Skapa transperans för riktiga beslut.

Styr verksamheten

Standardisera viktiga återkommande uppgifter genom att skapa arbetsflöden

Mät prestanda

Samla viktig information och presentera nyckeltal för att mäta din framgång

Segmentera

Dela information efter användarnas behov och verksamhetsområde

Utveckla

Dela information efter användarnas behov och verksamhetsområde

Skala upp

Bygg ett modulärt system där du kan växa utan att tappa kontroll på informationen

Uppnå era mål

Skapa ett effektivt produktionssystem med ovanstående funktioner för att uppnå verksamhetens mål

Fokusera

Se till att din verksamhet presterar på topp. Låt andra fundera på drift av stödsystem

Standardisering av arbets- och processflöden är nyckeln till en produktion i världsklass

Med letshare jobbar ni smartare på ett modernt och effektivt sätt

Låt oss tillsammans se över hur vi kan lyfta er produktion och dess stödsystem till nästa nivå och samtidigt skapa en modern, digital miljö för verksamhetsstyrning.

Kontakta oss för en diskussion kring behoven i er verksamhet och möjligheter för letshare att skapa en digital informationshantering, en effektivare verksamhetsstyrning och skapa förutsättningar för ett datadrivet förbättringsarbete.