En effektivare arbetsdag

 

Informationsplattformen letshare knyter ihop verksamhetens dagliga informationsflöden på ett enkelt och skalbart sätt i ett gemensamt arbetsverktyg.

Skapa smarta och effektiva arbetssätt genom att arbeta på en gemensam plattform för att säkerställa genomförande och uppföljning. Detta är ett nytt sätt att arbeta som bygger värde i organisationen och skapar trygghet hos personalen.

Börja enkelt din omställning redan idag genom att knyta ihop dagens manuella informationsflöden med datakällor och era arbetsflöden, och ni är digitaliserade imorgon.

Sista raden

Skapa produktivitet under dygnets alla arbetstimmar. Undvik problem och bortkastad tid genom att skapa samsyn. Öka lönsamheten. 

Harmonisk verksamhet

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle ger ett arbetsklimat utan stress och ökad teamkänsla. Skapa hög effektivitet och kvalitet.

Framtidssäkrat

Stötta er tillväxt och utveckling in i framtiden med ett skalbart system som enkelt modifieras för att passa förnyade behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTA OSS IDAG

 

 

Effektivisera och förenkla er vardag med digitalt stöd

Samla data

Samla in all data i din organisation och låt inget falla mellan stolarna

Dela information

Dela och utbyt information. Skapa transperans för riktiga beslut.

Styr verksamheten

Standardisera viktiga återkommande uppgifter genom att skapa arbetsflöden

Mät prestanda

Samla viktig information och presentera nyckeltal för att mäta din framgång.

Segmentera

Dela information efter användarnas behov och verksamhetsområde.

Utveckla

Stanna aldrig upp. Utvecklas tillsamamns med, och med hjälp av, dina systemstöd.

Skala upp

Bygg ett modulärt system där du kan växa utan att tappa kontroll på informationen.

Fokusera

Se till att din verksamhet presterar på topp. Låt andra fundera på drift av stödsystem.

 

 

Full flexibilitet för att fungera i er verksamhet

 

letshare är byggt för att passa din bransch och era speciella behov

 

 

letshare för din bransch

letshare är ett flexibelt och dynamiskt system med få begränsningar, som passar de flesta verksamheter, och enkelt anpassas för specifika behov.

Läs mer om hur letshare används i din bransch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All information är viktig

Verksamhetsstyrning är till den allra största delen informationshantering.
Se till att säkerställ informationsflödena på alla nivåer genom att styra innehåll och
visualisera nödvändig information till rätt personer.

 

 

Verksamhetsstyrning

letshare standardiserar arbetsmoment och underlättar vardagen genom att definiera arbetssätt, fånga upp avgörande data och kanalisera information i organisationen.

 
 
VERKSAMHETSSTYRNING

 

Kom igång redan idag

Kom igång med letshare redan idag genom att enkelt bygga informations- och arbetsflöden med ett grafiskt verktyg. Ingen programmering eller installation krävs.

 
 
KOM IGÅNG

 

Arbeta på distans

Distansarbete är mer aktuellt än någonsin. Läs mer om hur letshare kan hjälpa till att skapa en digital arbetsyta som knyter ihop verksamheten oavsett var ni är.

 
 
DISTANSARBETE

Med letshare jobbar ni smartare på ett modernt och effektivt sätt

Kontakta oss för en diskussion om din verksamhets behov och letshares möjligheter att uppfylla dessa.

 
 
 
 
 
KONTAKTA OSS IDAG