Distansarbete

 

letshare säkerställer din verksamhets informationsflöden och gör dem tillgängliga till alla inblandade – oavsett var de befinner sig.

letshare är en molnbaserad lösning för hantering av information i distribuerade organisationer. Var du skapar information och hur den sedan fördelas i systemet styrs av verksamhetens behov, inte av er fysiska placering.

letshare ger dig alltid möjlighet att följa och delta i verksamhetens processer – jobba var du vill, när du vill och med vem du vill.

 

Mer aktuellt än någonsin

letshare är skapat för att täcka in ett växande behov av informationsstyrning och -uppföljning i verksamheter som vill använda digitialisering för att effektivisera sin verksamhet.

Som mervärde skapas ett oberoende av användarnas fysiska placering, något som är extra användbart i distribuerade organisationer.

Aldrig trodde väl vi att en pandemi skulle aktualisera denna frågeställning så som skett. Dagens situation har accelerat omställningen till digitaliserade arbetsflöden.

Distansarbete är här för att stanna, men i olika omfattning baserat på förutsättningar, då det effektiviserar verksamheten och ger anställda möjlighet att jobba flexibelt och smart. Bra på många sätt.

Världen blir sig nog aldrig riktigt lik igen.

 

 

Strukturerat distansarbete

Genom att utforma digitala arbetsytor väl anpassade till verksamheten kan arbete på distans ske med god styrning och uppföljning

Integrera verksamhet som normalt inte är del av distansarbete i den digitala arbetsplatsen och skapa en brygga mellan de som är på plats och de som är på distans.

Informationstransperans hjälper till att skapa samhörighet, samsyn och minskar missförstånd och beslut på felaktiga grunder. 

Låt era fysiska anslagstavlor, whiteboards och process- och informationsflöden flytta in i en lättanvänd digital miljö för att effektivisera verksamheten.

Skapa ett smartare sätt att arbeta.

  

Verksamhetsstyrning på distans på verksamhetens villkor

Systemstöd för verksamhetsstyrning på distans är ett stöd för att styra och följa upp verksamheten. Den flexibla utformning av letshare tillåter att ni bygger upp informationsflöden efter era specifika behov.

Vill du veta hur ni kommer vidare? Kontakta oss idag så berättar vi mer och diskuterar era behov!

 
 
KONTAKTA OSS IDAG