Funktioner skapas efter behov

Funktioner skapas efter era behov genom att sätta samman komponenter. Möjligheterna är obegränsade, men här följer några exempel:

Statusyta med indikator med signalfärger som visar status på en funktion i din verksamhet samt möjligheter till kommentar, t ex hur bra en masking fungerar eller om arbetsbelastningen är rimlig.

Säkerhetsyta med direkt åtkomst till viktiga instruktioner såsom kartor med nödutrustning, återsamlingsplats samt viktiga telefonnummer.

Arbetsflöden av alla de slag såsom rondering i en fabrik eller en lönekonsults klientlöner för aktuell månad. Med eller utan åtkomst till stödmaterial såsom steg-för-steg-instruktioner.

Checklistor för att säkerställa kvaliteten i en uppgift. Detta kan vara av alla de slag och kan utformas med eller utan signering samt med viktigt stödmaterial direkt åtkomligt.

Loggböcker och löpande rapporter, eller fritextytor för allmänna anteckningar utan hemvist.

Företags- eller avdelningsgemensam information och återkoppling med eller utan möjlighet att låta användarna delge information.

Grafiska element för visualisering av exempelvis KPI’er.

Kundytor och portaler för att ge kunden åtkomst till viktig information och förenkla informationsutbytet i arbetsprocesser.

Komponenter för att skapa funktioner i letshare

Rubriker, text och siffror

Rubriker för att organisera din information. Text och siffror för manuall inmatning eller från länkad källa.

Droplista och tabeller

Droplista för fördefinierade val eller val av tid/datum. Tabeller och listor för sammanställning och organisation av flera data.

Diagram och grafik

Grafiska element och statusindikatorer för tydlig visning. Diagram för överblick av manuella eller länkade data

Kvittering och tidsstämpel

Tidsstämpling och kvittering av utförare för verifiering av utförd aktivitet. Tidsstyrda händelser och uppgifter med automatisk förnyelse.

Arbetsflöde och uppgifter

Arbetsflöde för styrning av arbetsuppgifter och uppgiftslista med kvittering.

Bilder, filer och inbäddad HTML

Uppladdning av bilder och filer. Inbäddad HTML för visning av andra källor

Externt utbyte av data 

Länkar till extern destination. Länkade externa källor för visning av data

Chat och aktivitetsflöde

Chat för kommunikation mellan användare. Aktivitetsflöde för följning av händelser i systemet

Skapa funktion genom att kombinera komponenter i widgets

Skapa funktion genom att bygga en eller flera widgets för att fånga in information, dela information eller visualisera information.

Bygg upp ditt eget bibliotek av widgets eller använd de som vi har skapat åt dig. Möjligheterna är oändliga för att kunna anpassa utformningen till verksamhetens behov. 

Läs mer om hur du enkelt skapar en digitaliserad verksamhet med letshare.

 
 
KOM IGÅNG MED LETSHARE