Fyra enkla steg för att utforma dina digitala informationsyta

 

1. Skapa grupper av information

Skapa en yta för att bilda en informationsgrupp (”Widget”). Dra därefter komponenter till informationsgruppen för att skapa den information som efterfrågas. Konfigurera komponenterna för att få önskat utseende och funktion.

Den stora mängden olika komponenter möjliggör oändligt antal varianter, helt efter era behov. 

2. Placera ut informationsgrupperna på presentationer

Då widgets är skapade placeras de ut på utvalda presentationer så att rätt information samlas och görs tillgänglig till en eller fler användare. En widget kan användas på en eller flera presentationer och kan vara unik eller delas, beroende på hur den skall användas.

Flexibiliteten i widget-användningen medger att utvald information kan dupliceras på annan plats för följning eller övervakning.

3. Fördela presentationerna i organisationen

Då presentationerna är klara fördelas de på utvalda delar av organisationen. Typiskt skapas en organisationsdel per naturligt informationsområde och här kan eller flera presentationer visas. Beroende på hur rättigheterna så kan användarna även ta del av kringliggande organisations presentation, vilket normalt inte skall behövas då viktig information skall delas – effektiv informationshantering.

4. Börja jobba digitaliserat

En första version på plats baserad på existerande arbetssätt: Jobba vidare, nu i ett digitalt verktyg för lite högre effektivitet, lite säkrare informationssäkring, lite färre misstag. Fortsätt så.

Inget begränsar er vidare utveckling; skapa en widget, en presentation, ett nytt organisationssegement – och dela informationen.

Enklare blir det inte

Klicka på filmerna ovan och se hur enkelt man skapar informationsgrupper och fördelar dessa på olika informationsytor. Efter att ha skapat sin informationsstruktur i verksamheten kan man sedan fördela informationsytorna ut i informationsstrukturen. 

 

 

 

 

Vi driftar systemet, du fokuserar på verksamheten

 

 

 

 

Molntjänst för bästa prestanda och säkerhet

Letshare är en mjukvarutjänst som driftas i en extern servermiljö med hög säkerhet och redundans (molntjänst). Användaren använder systemet genom att logga in i webläsare. Genom att använda mjukvaran i fullskärmsläge upplevs letshare som vilken lokalt installerad mjukvara som helst.

Samtliga användare har specifika användarrättigheter vilket styr åtkomst till systemets olika delar samt personliga preferenser såsom språk.

Informationsarkitekturen i systemet byggs upp efter organisationens behov, ofta i en form snarlikt dess organisationsschema. Även externa användare kan tillåtas åtkomst, men dessa begränsas då till dedikerade eller öppna delar av systemet.

Systemets information kan sparas för framtiden för en ökad spårbarhet då detta krävs. På detta sett kan man enkelt gå tillbaka i tiden och se vad status var vid vald tidpunkt.

Utgå från er verksamhet

Systemstöd skall utformas för att vara just detta – ett stöd för att styra verksamheten. Den flexibla utformning av letshare tillåter att ni bygger upp informationsflöden efter era specifika behov.

Vill du veta hur ni kommer vidare? Kontakta oss idag så berättar vi mer och diskuterar era behov!

 
 

KONTAKTA OSS IDAG