Lön & redovisning

 

Arbeta smart – frigör tid – skapa fler intäkter

Skapa en plattform för att knyta ihop verksamhetens arbetsprocesser och dagliga informationsflöden på ett enkelt, automatiserat och skalbart sätt för ökad effektivitet, mätbarhet och arbetsglädje. 

Öppna en kundportal till era kunder för ett tätare samarbete, smidigare arbetssätt och ökad service med möjligheten att utöka affären och skapa ett större kundvärde.  

Daglig överblick

Planera dagens arbete genom tillgång till information från egen organisation och integrerade kundsystem. 

Full transparens

Ge medarbetare och ledning en bild av aktuell status på individ- och team-nivå för en effektivare styrning och uppföljning.

Mät och styr

Skapa checklistor, arbetsflöden, och dagliga uppgifter. Mät framsteg och förbättra. Styr om vid behov.

Färre tidstjuvar

Eliminera onödigt arbete som fruktlösa kontroller eller väntan på kundåterkoppling. Integrera och automatisera mot kundens system. 

Färre misstag

Skapa arbetsflöden för att standardisera och förenkla utförande med flera parter. Mindre onödigt arbete, färre misstag.

Tätare kundrelation

Skapa tätare kontakt med kunden via en kundportal. Tydliggör kundens åtaganden, brister och behov. Skapa extraintänkter. 

 

 

 

 

Tydlighet skapar trygghet och effektivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Knyt ihop organisationen och involvera kunder

 

 

 

 

 

Implementera enkelt nya idéer och förbättra arbetssättet

 

 

 

Skapa en smidigare och mer effektiv vardag genom att integrera ledningens, konsultens och kundens arbetflöden.

Mät, styr och följ upp för att skapa en gemensam överblick av nuläge och status.

 

 

 

 

 

Utveckla alla verksamhetsdelar med letshare

Ledningen

Skapa en överblick av verksamheten med väldefinierade KPIs som följs kontinuerligt.

Mät händelser på olika nivåer och fördjupa dig i datan. Identifiera förbättringsområden som utgångspunkt för att öka lönsamheten.

Personalen

Spara tid genom att arbeta i ett väldefinierat arbetsflöde.

Automatisera steg som slösar tid och integrera arbetsflödet med kundens system och personal.

Skapa en överblick över nulägesstatus på alla kunder.   

Kunden

Ge kunden tillgång till en portal för närmare och effektivare samarbete genom direkt utbyte av information.

Skapa en närmare kundrelation och få möjlighet att visa nya erbjudanden som skapar kundvärde.

 

 

letshare är byggt för att anpassas ditt arbetssätt utan att störas av tvingande mallar eller förutbestämda processflöden

 

Vi vet att du kan din verksamhet bäst

 

 

En plattform som skapar tydliga arbets- och informationsflöden

letshare underlättar informationsdelning på ett strukturerat och spårbart sätt för att skapa största effektivitet och trygghet det dagliga arbetsflödet, med eller utan kunden involverad.

Även om ni idag har flertalet system för styrning och administration så saknar de flesta en sammanhållande plattform för allt det där andra – kittet som får verksamheten att flyta på.

 • Fördefinierade arbetsflöden för standardiserad hantering av återkommande arbetsuppgifter.
 • Manuella och automatiserade kvittering av steg i arbetsflöden. .
 • Uppdelning av arbetsflöden per kund. Registrering av kundhändelser varje månad (eller vecka).
 • Kundportal för interaktion med kund, lagring av dokument och godkännande.
 • Godkännande av händelser med eller utan signering.
 • Integration med externa system för automatisk överföring av information.
 • Uppföljning av händelser genom visning i statussymboler eller grafer för god överblick.
 • Sammanställning av arbetsflöde och framsteg på individ-, kontors- och företagsnivå.
 • Kommunikationskanaler för intern och extern information.
 • Faktabaserat förbättringsarbete baserat på uppmätta data.
 • Tidsbesparing ger möjlighet till ökade kundkontakter och analyser.
 • Integration av viktiga externa informationsflöden.

 

 

 

 

 

Läs mer om hur letshare fungerar och alla funktioner som hjälper dig att skapa en vassare verksamhet

 

SKAPA EN EFFEKTIVARE VARDAG

 

 

 

 

Tre egenskaper hos letshare som underlättar för er verksamhet

Konsultanpassat

Konsultyrket är ofta splittrat med många saker på gång samtidigt. Misstag kan ibland få oanade följder. Genom att digitalisera arbetsflöden byggs kontrollfunktioner in i arbetssättet vilket skapar trygghet och transparens.

Samtidigt får man överblick över hur man ligger till på alla sina uppdrag. 

Säker drift i molnet

Molnbaserade mjukvaror kan vara skrämmande inledningsvis, men en gång där och du vill aldrig gå tillbaka.

Back-up och redundens säkerställer att dina system och dina data är tillgängliga när du behöver dem.

Verksamhetsfokus

Ni har nog med ert dagliga uppdrag. Fokusera på detta och lämna IT-drift till de som fokuserar på det.

Vår IT-partner QLogic säkerställer att alla era IT-behov möts så som ni vill ha dem: IT-drift i världsklass.

 

Digitalisera i tre enkla steg

1 – Börja med det du har

Omvandla det du har idag, det finns ingen anledning att börja från noll.

Implementera dina nuvarande arbetsflöden, genomgångar och anteckningar ett digitalt system. Automatisera viktiga informationsflöden. Involvera kunden is processer som godkännande och dokumentdelning.

I letshare gör vi det enkelt utan programmering. Vi hjälper dig komma igång.

2 – Samla information

Skapa arbets- och informationsytor där de dagliga informationsflödena kan samlas in då de passerar som en del av ett fördefinierat arbetsflöde eller mätetal.

Högt och lågt, enskilda arbetsplatser eller gruppmöten – all information relevant för verksamheten sparas.

Inga mer lappar, anteckningar eller strategiskt placerade post-it för en smidigare vardag med mindre stress och högre kvalitet.

3 – Dela information

Fördela information på arbets- och informationsytor till alla som har behov av kunskapen, kollegor eller kunder, för att kunna göra ett bättre jobb.

Sammanställ KPI’er för att få en samlad bild av status.

Allt blir omedelbart tillgängligt då det händer. Inga mer onödiga misstag eller störande missförstånd.

En effektiv arbetsplats helt enkelt. 

 

Priser

 

Licens för byråanställda

 

 

Portal för byråklienter

 

 

Löpande kontrakt

 

99 kr

per användare och månad

 

99 kr

per användare och månad

 

12-månaders kontrakt

 

79 kr

per användare och månad

 

79 kr

per användare och månad

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering i tjänstesektorn och alla kan förvänta sig skillnad på sista raden.

Vi vill diskutera dina möjligheter – kontakta oss idag.