Partners

 

 

 

 

 

 

 

QBIS Business Systems

Vi på letshare har ett nära samarbete med QBIS. Genom att integrera lösningarna kan arbetsmoment sparas in som annars kräver inloggning i olika system. I letshare’s arbetsflöden visas en ögonblicksbild av status på exempelvis inrapporterad tid från anställda. 

QBIS’ innovativa lösningar tillsammans med letshare sparar värdefull tid som istället kan användas för att utveckla verksamheten:

Tidredovisning är en central del i varje organisation för att generera tillväxt, lönsamhet och undvika kostsamma misstag i lönehanteringen. Spendera er tid rätt med QBIS tidrapporteringssystem

Projektstyrning är en avgörande del för att få projektet i mål enligt plan. QBIS projekthanteringssystem skapar förutsättningar för framgångsrika projekt där tidsåtgång och kostnader håller sig inom budgeterad ram.

Digital rapportering och hantering av kvitton, traktamenten och milersättning gör det enklare att få koll på alla utlägg. QBIS utläggshantering samlar all utläggshantering på ett ställe.