Letshare skapar ett modernt, digitalt arbetssätt

Letshare är byggt för att passa er verksamhet

Letshare är en användarvänlig och skalbar molntjänstlösning speciellt utformad för att skapa ett modernt arbetssätt i producerande och tillverkande industri.

Letshare knyter samman informations-, kommunikations-, arbets- och dataflöden i verksamheten i syfte att öka effektiviteten i produktionsflödet.

Letshare skapar effektivitet genom att fånga, koppla samman, och visa information 

Med Letshare fångar vi upp allt det där andra

Även om system för styrning, automation och administration används idag för att lösa specifika och viktiga uppgifter i verksamheten saknas kanske en sammanhållande miljö för all den information som passarer dagligen?

Inte bara produktionsplaner och instruktioner, utan också allt det där andra som hamnar på papperslappar, i loggböcker och på whiteboards?

Detta är informations-kittet som får verksamheten att fungera. Information som är minst lika viktig men utan specifik tillhörighet.

Där kommer Letshare in.

Letshare är byggt för att passa er verksamhet – inga förutbestämda eller tvingande mallar.

Tydlig informationshantering och verksamhetsstyrning

Skapa arbetsytor, informationstavlor och arbetsflöden som passar er verksamhet.

Produktionsstatus och funktionsöversikt. Grafiska indikatorer som visar status på en funktion i din verksamhet

Fritextyta för noteringar för en mängd områden, t ex på  stationsnivå eller per skift

Säkerhetsyta med kontaktuppgifter och viktiga instruktioner direkt tillgängliga

Yta för allmän information från teamet, avdelningen eller ledningen

Strikta rutiner, t ex ett arbetsflöde för rondering vid förebyggande underhåll inklusive stödmaterial

Standardiserat arbetssätt, tex ett förfarande med steg-för-steg procedur inklusive grafisk visning av status

Regelbundna kontroller av funktion och status, t ex en checklista med avrapporteringsfunktion, kommentarsfält och signering

Uppföljning av prestanda, kvalitet och säkerhet, t ex grafiska element för visualisering av KPI’er eller säkerhetskorset

Full histrik mellan skiftlag: Loggbok eller skiftrapport för sömlös informationshantering vid dygnet-runt-drift

Transperant kommunikation i teamen: Chatfunktion för direkt kommunikation mellan produktionsenheter.

Följ produktionshändelser i realtid: Aktivitetsfunktion som löpande visar alla aktiviteter i utvald del av systemet

Segmentera informationen mellan roller: Rättighetshantering för att fördela läs och skrivrättigheter inom organisationen

Kontakta oss för att veta mer om hur letshare kan skapa värde i er verksamhet

Varför Letshare?

Vi kan produktion

Vi har decennier av produktions-erfarenhet i vårt team och förstår era behov att behöva fokusera på säkerhet, produktivitet och produktkvalitet.

Låt verksamheten styra.

Säker drift i molnet

Molnbaserade mjukvaror kan vara skrämmande inledningsvis, men en gång där och du vill aldrig gå tillbaka.

Back-up och redundens säkerställer att dina system är tillgängliga när du behöver dem.

Verksamhetsfokus

Ni har nog med den dagliga driften. Fokusera på den och lämna IT-drift till de som fokuserar på det.

Vår IT-partner QLogic säkerställer att alla era IT-behov möts så som ni vill ha dem: IT-drift i världsklass.

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering i alla producerande verksamheter.

Stora som små, komplexa som enkla; alla kan förvänta sig skillnad på sista raden.

Vi vill diskutera dina möjligheter – kontakta oss idag.