Letshare är skapat för produktion & tillverkning

Håll samman produktionssystemet

Letshare är speciellt utformat som en användarvänlig och skalbar molntjänst för tillverkande företag.

Letshare skapar en digital arbetsyta där operativ information, kommunikation och data samlas för att skapa ett effektivt produktionssystem utan misstag och missuppfattningar, bortglömda uppgifter, svag kommunikation mellan skiftlag, felprioriteringar och andra brister.

Börja idag med att kopiera dagens manuella arbetsflöden och all dess information, såsom anteckningar, whiteboards och post-it lappar, och samla det i Letshare för att sedan förfina och utveckla. Resan mot ett produktionssystem i världsklass är nu påbörjad. Redan om någon månad har ni högre säkerhet, bättre produktivitet och högre kvalitet.

Knyt ihop organisationen

Skapa ett effektivt team med sömlösa arbetsprocesser och informationsflöden oavsett roll i organisationen eller geografisk placering.

Trygghet och effektivitet

Tydlighet och trygghet går hand i hand och skapar en harmonisk och effektiv arbetsplats med högpresterande team.

Ständiga förbättringar

Att fånga upp och implementera förbättringar skall vara en enkel och naturlig del av det dagliga arbetet.

Skapa ett effektivt produktionssystem – standardisera, mät, återkoppla och förbättra

Skapa ett effektivt produktionssystem

Daglig styrning

Daglig styrning med fördefinierade rutiner är en hörnpelare i produktionen.

Letshare ger stöd och skapar förutsättningar för omedelbar återkoppling synlig för alla berörda.

Faktabaserade beslut

Faktabaserade beslut minskar beroende av specifika individer och direkta fel.

Letshare skapar full transparens med tillgång till rätt information och korrekt fakta före operativa beslut.

Standardisering

Standardiseringens betydelse i ett produktionssystem kan inte överdrivas.

Letshare har funktionalitet för att arbetsprocesser, drift och överlämningar sker i enlighet med uppsatta rutiner.

Ökad säkerhet

Inget är mer kostsamt än en olycka, oavsett i vilken valuta du mäter.

Letshare hjälper till att bygga in säkerheten där den som mest behövs – på plats i verksamheten.

Ökad produktivitet

Slöseri och ineffektivitet är verksamhetens drivankare.

Letshare skapar förutsättningar för att göra rätt första gången, följa upp, jämföra och förbättra prestationer.

Högre kvalitet

Att producera produkter som inte håller måttet är en dyrköpt läxa.

Letshare hjälper dig att mäta och tydliggöra att det är prima produkter ut som räknas, allt annat är skrot.

Skapa en effektivitet genom att koppla samman information från arbetsflöden på olika nivåer

Skapa samsyn mellan organisationsdelar

Produktionsledning

Ge ledningen direkt tillgång till aktuell status på aktiviteter och kommunikation mellan produktionsenheter utan filter – en god nulägesbild.

Kommunicera direkt med personalen för att skapa närvaro och engagemang.

Ställ samman nyckeltal för faktabaserad nulägesstatus och långsiktia trender för operativa och strategiska beslut.

Produktionspersonal

Fördefinierade arbetsflöden förenklar standardiserat arbetssätt, säkerställer utförandet och avrapportering.

En gemensam plattform ger en identisk lägesbeskrivning och möjlighet till erfarenhetsutbyte eller beslut från ledning.

Verksamhetsnära nyckeltal ger direkt återkoppling om prestation och status.

Supportpersonal

Underhåll och andra serviceinstanser kan direkt följa produktionen och få tillgång till operatörernas noteringar eller begäran om assistans. 

Specifika nyckeltal och kontinuerlig kontakt mellan produktion och produktionsstöd skapar samsyn och  förutsättningar för ett mer proaktiv agerande.

Öka din effektivitet genom att digitalisera i tre enkla steg

1 – Börja med det du har

Omvandla det du har idag, det finns ingen anledning att börja från noll. Implementera dina nuvarande arbetsprocesser, dagliga produktions-möten och whiteboards i ett digitalt system.

I Letshare gör vi det enkelt utan programmering. Vi hjälper dig komma igång.

2 – Fånga information

Skapa arbets- och informationsytor där produktionens dagliga informationsflöden kan fångas in.

Högt och lågt, manuellt och automatiskt, enskilda arbetsplatser och gruppmöten – all information relevant för produktionen skall fångas in.

Inga mer lappar, anteckningar eller strategiskt placerade post-it.

3 – Dela information

Fördela insamlad information på arbets- och informationsytor till alla som har behov av kunskapen för att kunna göra ett bättre jobb.

Allt blir omedelbart tillgängligt då det händer. Inga mer onödiga misstag eller störande missförstånd.

Ett smidigare produktionssystem helt enkelt.