Produktion & tillverkning

 

Håll samman produktionssystemet

Skapa en digital miljö för standardiserat arbetssätt. Knyt ihop den producerande verksamhetens dagliga informationsflöden på ett enkelt och skalbart sätt med full spårbarhet.

Börja idag med att kopiera dagens manuella arbetsflöden och all dess information, såsom anteckningar, whiteboards och post-it lappar, och samla det i ett system.

Redan om någon vecka eller två har ni högre säkerhet, bättre produktivitet och högre kvalitet.

Daglig styrning

Daglig styrning genom direkt tillgång till information för uppföljning och planering: Nuläge, prestation och störningar.

Faktabaserade beslut

Full transparens ger operatörer och ledning tillgång till rätt information och korrekt fakta före beslut.

Standardisering

Checklistor, arbetsflöden, skiftöverlämningar och dagliga kontroller för ett mer uniformt arbetssätt.

Ökad säkerhet

Inget är mer kostsamt än en olycka, oavsett i vilken valuta du mäter.
letshare hjälper till att lyfta fram säkerheten där de behövs som mest – på plats i verksamheten.

Ökad produktivitet

Slöseri och ineffektivitet är verksamhetens drivankare som bromsar framdriften. letshare skapar förutsättningar för att göra rätt första gången, följa upp och jämföra prestationer.

Högre kvalitet

Inget är så kostsamt som att producera produkter som inte håller måttet. letshare hjälper dig att visa att det är prima produkter ut som räknas, allt annat är skrot.

 

 

 

 

Knyt ihop organisationen – oavsett tidskillnader eller lokalisering

 

 

 

 

 

 

Tydlighet skapar trygghet och effektivitet

 

 

 

 

 

Fånga upp och implemetera förbättringar på ett enkelt sätt

 

 

 

 

Skapa en smidigare och mer effektiv arbetsdag för alla delar av organisationen.

Koppla samman information från olika arbetsflöden på olika nivå och sammanställ nyckeltal och indikatorer. Allt med full spårbarhet.

 

 

Högre effektivitet genom ökad interaktion mellan olika delar av organisationen

Produktionsledning

Direkt tillgång till aktuell status på aktiviteter och kommunikation mellan produktionsenheter ger en god nulägesbild.

Sammanställning av KPIer och avrapporterade avvikelser ger underlag för daglig styrning och strategisk utveckling. 

Möjlighet till ”drill-down” i olika skikt i organisationen medger följning på stationsnivå samt direktkommunikation med berörd personal.

Produktionspersonal

Fördefinierade arbetsflöden förenklar standardiserat arbetssätt och säkerställer utförandet.

En samlad plattform förenklar daglig styrning, avrapportering, utvärdering av prestation, direkt kommunikation samt notering av allmän karaktär.

Loggning och spårbarhet underlättar följning och utvärdering för att implementera förbättringar. 

Produktionsstödjande personal

Underhåll och andra serviceinstanser kan direkt följa produktionen och få tillgång till operatörernas noteringar.

Dedikerade nyckeltal tillsammans med direktinteraktion mellan produktion och produktionsstöd skapar förutsättningar för ett mer proaktiv agerande.

Informationsdelning med tydliga överlämningar eller liknande eliminerar risken för missförstånd mellan produktion och service/underhåll. 

 

 

 

letshare är byggt för att anpassas ditt produktionssystem utan att störas av tvingande mallar eller förutbestämda processflöden

 

Vi vet att du kan din verksamhet bäst

 

 

 

Med letshare fångar vi upp allt det där andra

letshare underlättar informationsdelning på ett strukturerat och spårbart sätt för att skapa största möjliga nytta i produktionssystemet.

Även om ni idag har flertalet system för styrning, automation och administration så saknar de flesta en sammanhållande miljö för allt det där andra som idag hamnar på papperslappar och whiteboards – kittet som får verksamheten att flyta på.

Där kommer letshare in:

 • Statusindikator med signalfärger som visar status på en funktion i din verksamhet
 • Säkerhetsyta med larmfunktion och viktiga instruktioner direkt tillgängliga
 • Arbetsflöde för rondering vid förebyggande underhåll inklusive stödmaterial
 • Checklista med avrapporteringsfunktion och signering
 • Loggbok eller skiftrapport för sömlös informationshantering vid dygnet-runt-drift
 • Fritextyta för noteringar på stationsnivå.
 • Yta för allmän information från ledningen.
 • Standardförfarande med steg-för-steg procedur
 • Grafiska element för visualisering av exempelvis KPI’er eller säkerhetskorset.
 • Chatfunktion för direkt kommunikation mellan produktionsenheter.
 • Aktivitetsfunktion som löpande visar alla aktiviteter i utvald del av systemet.

 

 

 

 

 

Läs mer om hur letshare fungerar och alla funktioner som hjälper dig att (sam)arbeta smartare och skapa en vassare verksamhet

 

SKAPA EN EFFEKTIVARE VARDAG

 

 

 

Vi kan produktion

Vi har decennier av produktions-erfarenhet i vårt team och förstår era behov att behöva fokusera på säkerhet, produktivitet och produktkvalitet.

Låt verksamheten styra.

Säker drift i molnet

Molnbaserade mjukvaror kan vara skrämmande inledningsvis, men en gång där och du vill aldrig gå tillbaka.

Back-up och redundens säkerställer att dina system är tillgängliga när du behöver dem.

Verksamhetsfokus

Ni har nog med den dagliga driften. Fokusera på den och lämna IT-drift till de som fokuserar på det.

Vår IT-partner QLogic säkerställer att alla era IT-behov möts så som ni vill ha dem: IT-drift i världsklass.

 

Öka din effektivitet genom att digitalisera i tre enkla steg

1 – Börja med det du har

Omvandla det du har idag, det finns ingen anledning att börja från noll. Implementera dina nuvarande arbetsprocesser, dagliga produktions-möten och whiteboards i ett digitalt system.

I letshare gör vi det enkelt utan programmering. Vi hjälper dig komma igång.

2 – Fånga information

Skapa arbets- och informationsytor där produktionens dagliga informationsflöden kan fångas in.

Högt och lågt, manuellt och automatiskt, enskilda arbetsplatser och gruppmöten – all information relevant för produktionen skall fångas in.

Inga mer lappar, anteckningar eller strategiskt placerade post-it.

3 – Dela information

Fördela insamlad information på arbets- och informationsytor till alla som har behov av kunskapen för att kunna göra ett bättre jobb.

Allt blir omedelbart tillgängligt då det händer. Inga mer onödiga misstag eller störande missförstånd.

Ett smidigare produktionssystem helt enkelt. 

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering

Det finns stora möjligheter med en ökad digitalisering i alla producerande verksamheter.

Stora som små, komplexa som enkla – alla kan förvänta sig skillnad på sista raden.

Vi vill diskutera dina möjligheter – kontakta oss idag.