Standardiserat arbetssätt

 

letshare standardiserar arbetsmoment och underlättar vardagen genom att definiera arbetssätt, fånga upp avgörande data och kanalisera information i organisationen.

letshare ger alla möjlighet att ta del av en gemensam bild av verksamhetens status just nu. En bild som baseras på alla bidrag av informationl för att skapa en helhet. 

 

 

All information är viktig

Man vet aldrig vilken data som är avgörande för att skilja morgondagens succe från ett fiasko. Är det ett felaktigt mätvärde från maskinens automationssystem, telefonsamtalet att kunden är sen med input, leverantörens besked att de kommer med en ersättningsprodukt eller en kollegas notering om morgondagens vikarie?

Tråkig information är också viktig varför repetativa uppgifter eller onödiga kontroller skall automatiseras och visas överskådligt. På så sätt skapas en bättre arbetsplats med högre kvalitet i arbetsuppgiften och säkring av information.

Registrera, notera, dela och spara allt i ett system. Informationen är då tillgängligt för alla berörda och sparas för framtiden – inga mer anteckningsblock, post-it lappar eller snabba muntliga besked vid kaffemaskinen eller i omklädningsrummet.

letshare är byggt för att hjälpa dig med just detta; att vara den primära kanalen för all information som passerar över din arbetsplats varje arbetsdag, för att på så sätt styra flödena och samtidigt fånga upp dem. Inget information slipper undan, tar fel väg eller når halvägs. Du får en effektivare arbetsplats och en smidigare arbetsdag.

Faktabaserad och standardiserad styrning

Transperans och objektiva fakta ger rätt beslutsunderlag för styrning på alla nivåer.

Daglig styrning effektiviseras genom ett standardiserat arbetssätt där registrerade data och händelser utgör ett tidsbesparande beslutsstöd som dessutom skapar tydlighet och samstämmighet mellan utförare.

Överblick av helheten och hur arbetsprocesser samspelar skapas genom att registrera information från underliggande processer och kondensera detta till styrande parametrar i realtid. Därmed skapas förutsättningar för hög effektivitet utan suboptimeringar.

Operativa uppföljning i det korta perspektivet baseras på uppmätta data och registrerad information, ofta i form av utfallsrapporter för senaste dygnet, veckan eller månaden, vilka skapar ett objektivt underlag för operativa vägval på ledningsnivå.

Strategiska beslut och långsiktiga processer är beroende av högkvalitativa underlag med data som registreras över tid och som baserats på en standardiserad process. På detta sätt undviks alltför stor påverkan av subjektiva och icke-relevanta faktorer. 

Registrering av fakta och data är avgörande för att kunna utforma ett arbetssätt i världsklass. Denna kunskapsmassa utgör grunden för att skapa ett standardiserat arbetssätt vilket sedan utvecklas över tid genom ständiga förbättringar. 

Företagsgemensam samsyn

Missuppfattningar och informationsmissar sker varje dag och skapar stor oreda och minskad effektivitet. Då alla har samma bild kan detta undvikas.

En harmonisk verksamhet är en effektiv verksamhet. Genom en god informationsdelning undviks onödig friktion, missförstånd och irritaton.

Felprioriteringar och suboptimeringar undviks då alla har samma, gemensamma bild av nuläget – då blir det lätt att prioriterat och arbete med rätt saker i rätt orning.

Synliggör allas bidrag. Då informationen delas och allas bidrag visulaiseras i olika form tydliggörs vikten av samspel i organisation. Laget före jaget, ett starkare team. 

 

Systemstöd för verksamhetsstyrning skall utgå ifrån verksamhetens behov

Systemstöd skall utformas för att vara just detta – ett stöd för att styra verksamheten. Den flexibla utformning av letshare tillåter att ni bygger upp informationsflöden efter era specifika behov.

Vill du veta hur ni kommer vidare? Kontakta oss idag så berättar vi mer och diskuterar era behov!

 
 
KONTAKTA OSS IDAG