Verksamhetsstyrning

 

Standardisera, följ upp, förbättra – verksamhetsstyrning är i grunden enkelt

1. Definiera arbetsprocesser

Definiera de viktigaste arbetsprocesserna och identifiera berörda roller och informationsflöden relaterat till dessa arbetsprocesser.

2. Identifiera mätparametrar

Identifiera viktiga mätparametrar som åskådliggör arbetsprocessens progress och framgång, och visualisera dessa.

3. Förankra utformningen

Skapa samsyn och förankra utformning av arbetssätt i organisation. Implementera system som stödjer arbetssättet.

4. Börja arbete!

Börja arbete på ett lite nytt sätt. Samma processer till att börja med, men andra hjälpmedel – och helt andra möjligheter.

5. Följ upp mätdata

Följ upp mätparametrar som definieras tidigare. Vad går bra, vad behöver förbättras?. Justera, implementera nytt, förbättra!

6. Repetera!

Verksamhetsstyrning handlar om att aldrig sluta att förbättras. Nästa månad är vi lite bättre, om något år världsklass.

 

 

Låt era whiteboards och andra manuella verktyg flytta in i ett digitalt verktyg

Skapa en smidigare och mer effektiv arbetsdag på alla nivåer

Sammanställ och fånga information, dela nyckeltal och indikatorer

Säkerställ full spårbarhet

 

 

Läs mer om du kan använda letshare för verksamhetsstyrning i din organisation

Standardiserat arbetssätt

Grunden för en stabil och effektiv verksamhet är ett etablerat och standardiserat arbetssätt. letshare erbjuder möjligheter för att enkelt skapa arbetsflöden för standardiserat arbete med visuell uppföljning.

Läs mer om vår syn på standardiserat arbetssätt och dess möjligheter.

 
 

Distansarbete

Distansarbete är mer aktuellt än någonsin, men behöver inte vara en möjlighet bara i extrema tider. Lägg verksamhetsstyrningen till rätta för distansarbete och öka effektiviteten samtidigt som ni skapar en bättre arbetsmiljö.

Läs mer om hur  letshare möjliggör arbete på distans.

 
 

Verksamhetsstyrning genom ökad digitalisering

Det finns stora möjligheter att förbättra och förenkla verksamhetsstyrningen genom en ökad digitalisering i de flesta former av verksamheter. Stora som små, komplexa som enkla – alla kan förvänta sig skillnad på sista raden.

Vi vill diskutera dina möjligheter – kontakta oss idag.